UZAKTAN EĞİTİM                                                             YARDIM Uzaktan Eğitim Hakkında

BAUN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ONLİNE DESTEK EĞİTİMİ


Öncelikle bizim açımızdan online eğitimin anlamı nedir?
- Online Eğitim Konusunda Kendi Geliştirdiğimiz Yazılım İle Öncüyüz.
- Öğrencilerimiz İle Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini ve İletişimimizi En Zor Zamanlarda Bile Sürdürme Kararlılığımızı Ortaya Koyuyoruz.
- Online Devam Eden Derslere Katılarak Yoklamaları İmzalamanız Bize Katılım Hakkında Bilgi Veriyor. Doğru Yolda Olduğumuza Dair Güç Veriyor.

Ancak Online Destek Eğitimi ile ilgili olarak ortaya atılan bazı bilgiler konusunda sizi aydınlatmak için aşağıdaki konulara dikkat çekmek istiyoruz.

Bölümüz uzaktan eğitim destek faaliyetlerini Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin sunmuş olduğu asenkron hizmet yanında kendi olanakları ile senkron olarak da sürdürmektedir.

Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin sistemi yanında bölümümüz tarafından hazırlanmış uzaktan eğitim destek modülü kullanılmaktadır. Modülün kullanımı ile ilgili yardım sayfaları hazırlanmış ve sistem ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.

Sistemin Online çalışacak şekilde tasarlanmasında kullanılan araçların "Kişisel Verilerin Güvenliği" anlamında risk oluşturabileceğine ilişkin kaygılara açıklık getirmek için aşağıdaki konulara dikkat çekmek istiyoruz.

Üniversitemizin aldığı karar gereği asenkron olarak eğitimler devam edeceğinden mevcut durumda devamsızlıktan herhangi bir öğrenci kalmayacaktır.
1. Online Destek Eğitime Katılıp Katılmamak Sizin Kişisel Tercihinizdir.
2. Online Destek Eğitime Sesli ve Görüntülü Olarak Katılıp Katılmamak da Sizin Kişisel Tercihinizdir.

"Online Eğitim Sırasında" Öğrencilerin veya eğitmenlerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerine erişilebilir demektir. Bu verilere erişip erişilmeme sorumluluğu bölümümüz tarafından tamaman katılımcılara bırakılmıştır. Ancak yukarıdaki tırnak içine alınmış olan "Online Eğitim Sırasında" yerine "Facebook kullanırken", "WhatsApp kullanırken", "Twitter Kullanırken", "Instagram Kullanırken" şeklinde de okuyabilirsiniz. Diğer uygulamalarda girmiş olduğunuz risk neyse Online Eğitim Sırasındaki Riskte Aynıdır.

Tüm yukarıdaki verilen bilgileri dikkate alarak
1. Online Destek Eğitime Katılıp Katılmamak Sizin Kişisel Tercihinizdir.
2. Online Destek Eğitime Sesli ve Görüntülü Olarak Katılıp Katılmamak da Sizin Kişisel Tercihinizdir.

    Katılım ve Desteğiniz İçin Teşekkür Eder, Başarılar Dileriz.
Kimya Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Taner TANRISEVER

Konu İle ilgili Resmi Yazılar :

Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Kamuoyu Duyurusu
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6723/Uzaktan-Egitim-Platformlari-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf