ÇÖZELTİ HAZIRLAMA CETVELİ

Reaktifler

Formül

Tesir Değerliği

Konsantrasyon


Tartım (g/L)

 

 

 

(M)

(N)

 

Alüminyum potasyum sülfat

Al.K(SO4)3.12H2O

4

0,025

0,1

11,86

Amonyak

NH3

1

0,1

0,1

1,7031

Amonyum hidrojen ortofosfat

(NH4)2HPO4

3

0.033

0.1

4.400

Amonyum hidroksit

NH4OH

1

0.1

0.1

3.503

Amonyum karbonat

(NH4)2CO3

2

0.05

0.1

4.804

Amonyum klorür

NH4Cl

1

0,1

0,1

5,3492

Amonyum molibdat

(NH4)6Mo7O24.4 H20

6

0.0167

0.1

20.61

Amonyum okzalat

(NH4)2C2O4.H2O

2

0.05

0.1

7.105

Amonyum sodyum hidrojen ortofosfat

NH4NaHPO4

3

0.033

0.1

6.970

Amonyum sülfat

(NH4)2SO4

2

0,05

0,1

6,607

Amonyum tiyosiyanat

NH4CNS

1

0,1

0,1

7,612

Arsenik (III) oksit

As2O3

4

0,025

0,1

4,946

Arsenik trisülfit

As2S3

4

0.025

0.1

6.151

Asetik asit

C2H4O2

1

0,1

0,1

6,0052

Bakır oksit

CuO

2

0.05

0.1

3.979

Bakırsülfat.5H2O

CuSO4.5H2O

2

0,05

0,1

12,484

Baryum hidroksit

Ba(OH)2

2

0,05

0,1

8,567

Baryum karbonat

BaCO3

2

0,05

0,1

9,867

Baryum klorür. 2H2O

BaCl2.2H2O

2

0,05

0,1

12,214

Baryum oksit

BaO

2

0.05

0.1

7.668

Baryum peroksit

BaO2

2

0,05

0,1

8,467

Borik Asit

H3BO3

3

0.033

0.1

2.062

Civa(II) klorür

HgCl2

2

0,05

0,1

13,575

Çinko sülfat 7H2O

ZnSO4 7H2O

2

0,05

0,1

14,377

Demir(II) Sülfat

FeSO4.7H2O

1

0.1

0.1

27.8

Fero Oksit

FeO

1

0.1

0.1

7.184

Ferro(II) amonyum sülfat

FeSO4(NH4)2.SO4.6H2O

1

0.1

0.1

39.231

Formik asit

HCOOH

1

0.1

0.1

4.603

Fosforik asit

H3PO4

3

0,033

0,1

3,2665

Gümüş nitrat

AgNO3

1

0.1

0.1

16.99

Hidroferrosiyanik asit

H4Fe(CN)6

1

0.1

0.1

21.592

Hidrojen peroksit

H2O2

2

0.05

0.1

1.701

Hidrojen sülfür

H2S

2

0.05

0.1

1.704

Hidroklorik asit

HCl

1

0,1

0,1

3,6461

İyod

I

1

0.1

0.1

12.693

Kalay klorür

SnCl2

2

0.05

0.1

9.481

Kalay oksit

SnO

2

0.05

0.1

6.735

Kalsiyum hidroksit

Ca(OH)2

2

0,05

0,1

3,705

Kalsiyum karbonat

CaCO3

2

0,05

0,1

5,005

Kalsiyum klorür 6H2O

CaCl2.6H2O

2

0,05

0,1

10,954

Kalsiyum oksit

CaO

2

0.05

0.1

2.804

Krom(VI) oksit

CrO3

4

0,025

0,1

3,3331

Kurşun (IV) - Oksit

PbO2

2

0,05

0,1

11,96

Kükürt dioksit

SO2

2

0.05

0.1

3.203

Laktik asit

C3H6O3

1

0.1

0.1

9.005

Magnezyum karbonat

MgCO3

2

0,05

0,1

4,2157

Magnezyum klorür

MgCl2

2

0,05

0,1

4,7601

Magnezyum klorür.6H2O

MgCl2.6H2O

2

0,05

0,1

10,165

Malik Asit

C4H6O5

2

0.05

0.1

6.702

Mangan sülfat

MnSO4

2

0,05

0,1

7,55

Manganez peroksit

MnO2

2

0.05

0.1

4.347

Nitrik asit

HNO3

1

0,1

0,1

2,1004

Oksalik anhidrit

C2O3

2

0.05

0.1

3.600

Okzalik asit 2H2O

C2H2O4. 2H2O

2

0,05

0,1

6,3033

Perklorik asit

HClO4

1

0.1

0.1

37.751

Potasyum  tiyosiyanat 

KSCN

1

0.1

0.1

9.718

Potasyum bikarbonat

KHCO3

1

0,1

0,1

10,012

Potasyum Bromür

HBr

1

0.1

0.1

11.9

Potasyum bikromat

K2Cr2O7

6

0.017

0.1

4.904

Potasyum hidroksit

KOH

1

0,1

0,1

5,6106

Potasyum iyodat

KIO3

6

0,0166

0,1

3,5665

Potasyum iyodit

KI

1

0,1

0,1

16,6

Potasyum karbonat

K2CO3

2

0,05

0,1

6,9103

Potasyum klorür

KCl

1

0,1

0,1

7,4551

Potasyum Nitrat

KNO3

1

0,1

0,1

10.1

Potasyun nitrit

KNO2

2

0.05

0.1

4.26

Potasyum permanganat

KMnO4

5

0.02

0.1

3.161

Potasyum siyanür

KCN

1

0.1

0.1

6.511

Potasyun sülfat

K2SO4

2

0.05

0.1

8.715

Potasyum sodyum tartarat

NaKC4H4064H20) 

2

0.05

0.1

14.110

Potasyum tiyosiyanat

KSCN

1

0.1

0.1

9.718

Potasyum  kromat

K2CrO4

3

0.033

0.1

6.474

Sitrik asit

C6H8O7. H2O

3

0,033

0,1

6,9977

Sodyum hidroksit

NaOH

1

0,1

0,1

3,9997

Sodyum karbonat

Na2CO3

2

0,05

0,1

5,2995

Sodyum klorat

NaClO3

6

0.0167

0.1

1.774

Sodyum klorür

NaCl

1

0,1

0,1

5,8443

Sodyum Nitrat

NaNO3

1

0,1

0,1

8,501

Sodyun Nitrit

NaNO2

2

0.5

0.1

3.450

Sodyum oksalat

Na2C2O4

2

0,05

0,1

6,6999

Sodyum oksit

Na2O

2

0.05

0.1

3.100

Sodyum sülfit

Na2S

2

0.05

0.1

3,903

Sodyum tiyosülfat

Na2S2O3.5H2O

1

0.1

0,1

24,817

Sodyumbikarbonat

NaHCO3

1

0,1

0,1

8,4007

Süksinik asit

H2C4H4O4

2

0.05

0.1

5.902

Sülfürik asit

H2SO4

2

0,05

0,1

4,904

Tartarik asit

C4H6O6

2

0.05

0.1

7.502

Trikloroasetik asit

CCl3COOH

1

0.1

0.1

16.34

Tesir değerliği, asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-  iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına göre bulunur.