Birim Hücredeki Atom Sayısının Hesaplanması

  1. Köşelerdeki atomlar 3 boyutlu yapıda 8 tane farklı birim hücre tarafından paylaşıldığı için 1/8 ile çarpılır.
  2. Kenarlardaki atomlar toplam 4 farklı birim hücre tarafından paylaşıldığından ötürü 1/4 ile çarpılır.
  3. Yüzeyde bulunana atomlar toplam 2 farklı birim hücre tarafından paylaşıldığı için 1/2 ile çarpılır.
  4. Hacim merkezindeki atomlar ise aynen sayılırlar.

Bravais Hücreleri
4 Temel Bravais Hücresi mevcuttur. Şimdi bunlara bu bakalım hiç de yabancı olmadığınız hücrecikler bunlar...
1- Basit Birim Hucre (P)–Primitive'den geliyor.

Basit küpün 8 kenarında da birer tane atom yerleştirilmiştir.
Birim sayısı/B.H. = 8*1/8 = 1 tane
K.S. (Koordinasyon sayısı) = 6
VBH = a3
a = 1/2 (ratom)
Vatom = 4/3
p (ratom)3
Vatom/VB.H. = 0.52


2-Hacim Merkezli Birim Hücre (I)

Basit küpün 8 kenarı yani sıra küpün merkezine de bir atom yerleştirilmiştir.
Birim Sayısı/B.H. = 1 + 1 * 1/8 = 2 tane
K.S. = 8
Cisim Köşegeni=
Ö3a = 4(ratom) => (ratom) = Ö3/4 a
Vatom/VBH = 0.68


3-Yüzey Merkezli Birim Hücre (F): Face-centred'dan geliyor

Basit küpün 8 kenarı yani sıra, küpün 6 yüzeyinin merkezlerinde de atomlar yerleştirilmiştir.
Birim sayısı/B.H. = 8 * 1/8 + 6 * 1/2 = 4 tane
K.S. = 12
Yüzey diagonalı =
Ö2a = 4(ratom) => (ratom) = Ö2/4 a
Vatom/VBH = 0.74


4- Yan Merkezli Hücre Birim Hücre (C,A veya B)
Dörtgen prizmanın 8 köşesi yani sıra, alt ve üst yüzeylerinin ortasına da birer atom yerleştirilmiştir.
Birim sayısı/B.H.= 8 * 1/2 + 2 * 1/2 = 2 tane                                  KİMYA