SI BİRİM SİSTEMİ

Bir büyüklüğü ölçmek için karşılaştırma amacıyla seçilen aynı cinsten büyüklüklere birim denir. Ölçü birimlerinin çokluğu ve aynı zamanda değişik olmaları, az sayıda temel birimlere dayanan birim sistemlerinin kurulmasına yol açmıştır. Keyfi seçilen temel birimler ile, tanımları bu temel birimlerden çıkarılmış türetilmiş birimlerden oluşan sistemlere birim sistemleri denir. Genel olarak ondalık birim sistemleri ve ingiliz birim sistemleri olmak üzere iki türlü sistem vardır ve dört tane önemli birim sistemi vardır: FPS (foot-pound-saniye) sistemi, MKS (metre-kilogram kuvvet-saniye) sistemi, CGS (santimetre-gram-saniye) sistemi, ve MKSA (metre-kilogram-saniye-amper) sistemi ve SI sistemi.

Endüstrisi gelişmiş olan ülkeler başta olmak üzere, hemen hemen tüm diğer ülkeler tarafından kullanılması kabul edilmiş (uluslararası tartılar ve ölçüler genel konferansı, 1960) olan SI Birim Sistemi kullanılır. SI birim sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:-SI Birimler Sisteminin Temel Birimleri-


Fiziksel nicelik Birim Birimin simgesi
Uzunluk metre
m
Kütle kilogram
kg
Zaman saniye
s
Elektrik akımı amper
A
Sıcaklık kelvin
K
Işık şiddeti kandela
cd
Madde miktarı mol
mol

-SI Birimlerinin üskatları ve askatları-
Üskat           Adı           Simgesi Askat           Adı           Simgesi
1018           eksa           E 10-1           desi            d
1015           peta            P 10-2           santi            c
1012           tera            m 10-3           mili             T
109            giga           G 10-6           mikro           w
106            mega           M 10-9           nano           n
103            kilo            k 10-12           piko           p
102            hekto           h 10-15           femto           f
10            deka           da 10-18           atto           a