2019-2020 GÜZ - BAHAR DÖNEMLERİ ARAŞTIRMA SEMİNERLERİ


2019-2020 güz dönemi araştırma semineri veren öğretim üyeleri, öğrenciler ve araştırma konuları listelenmiştir.

Araştırma semineri alan öğrenciler araştırma seminerini aşağıda belirtilmiş öğretim üyelerinin biri ile yapabilirler.

Birlikte çalışacağınız öğretim üyesi ile evraklarınızı hazırlayarak bölüm başkanlığına onaylatınız.


Araştırma Semineri Başvuru Formu

 Araştırma Seminerlerinin Uygulanma Şekli 

Araştırma seminerleri ilgili 16.10.2019 tarihinde Bölüm Kurulu tarafından alınan karara göre;

  1. Araştırma Semineri I veya Araştırma Semineri II dersini alan öğrenci dönem içinde veya dönem sonunda yapmış olduğu çalışmayı poster veya sözlü sunum olarak sunmak zorundadır.

  2. Araştırma Semineri I veya Araştırma Semineri II dersini alan öğrenci Araştırma Semineri II veya Araştırma Semineri I dersine aynı veya başka bir öğretim üyesi ile aynı veya farklı konu ile devam edebilir.

  3. Araştırma Semineri I ve Araştırma Semineri II konuları teorik veya deneysel içerikli olabilir.

 Araştırma Seminerleri - Poster Sunuları 

__.__.____ (______), __:__ - __:__ Arası Posterler Bölüm Koridorunda Sunulacaktır.

    Not : Posterin Eni 60 cm, Boyu 90 cm olacaktır.

    Hazırlanan Posterin elektronik bir biçimi bölüm web sayfasına konulmak üzere başkanlığına teslim edilecektir.


 Araştırma Seminerleri  (2019-2020 Bahar Dönemi)


Araştırma Semineri II Konuları ve Bilgileri

Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105001 Cahide Nur SAVAŞ
Çalışma Konusu :   Bazı Metal Bor Bileşiklerinin Sentez Yöntemleri ve Karekterizasyonları
Başlama Tarihi :   25.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Sema BAĞDAT
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   20161015003 Kader ÖZTÜRK
Çalışma Konusu :   Adli Vakalarda Analitik Kimyanın Rolü
Başlama Tarihi :   18.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105021 Çiğdem ULU
Çalışma Konusu :   Poli(metil metakrilat) kompozitlerinin endüstriyel uygulamaları
Başlama Tarihi :   17.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Yasemin TURHAN
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105005 Fatma Nur YALÇINKAYA
Çalışma Konusu :   Bitkisel Materyalden Elde Edilen Aktif Karbonun Hidrojen Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi :   24.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105017 Hafize GÜNDOĞAN
Çalışma Konusu :   Polivinil Bütiral Nanokompozitlerinin Sentez Ve Karakterizasyonu
Başlama Tarihi :   10.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105018 Selin BAYULU
Çalışma Konusu :   Gliserinin Esterleşme Reaksiyonu ve Kıymetli Ticari Ürün Eldesi
Başlama Tarihi :   25.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105011 Hüseyin POYRAZ
Çalışma Konusu :   Yeşil Kimya Çözücüleri
Başlama Tarihi :   10.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Nahit GENÇER
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105012 Ayşe KARA
Çalışma Konusu :   Pestisitler Ve Enzimler Üzerine Etkisi
Başlama Tarihi :   12.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Semra IŞIK
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201910105004 Burcu ÖZCAN
Çalışma Konusu :   Biyolojik Silahlar
Başlama Tarihi :   10.04.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105008 Aleyna ÖZCAN
Çalışma Konusu :   Yapay Organlar
Başlama Tarihi :   09.03.2020
  
 Araştırma Seminerleri  (2019-2020 Güz Dönemi)


Araştırma Semineri I Konuları ve Bilgileri

Öğretim Üyesi :    Prof. Dr. Sema BAĞDAT
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105003 Kader ÖZTÜRK
Çalışma Konusu :   Su Geçirmeyen Akıllı Yüzeyler
Başlama Tarihi :   27.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105001 Cahide Nur Savaş
Çalışma Konusu :   Bor Minerallerinin Önemi, Kullanım Alanları ve Bazı Metal Boratların Sentez ve Karakterizasyon Yöntemleri
Başlama Tarihi :   27.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Dr. Öğr. Üyesi Berna BÜLBÜL
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105021 Çiğdem ULU
Çalışma Konusu :   Terbium Borat - PMMA Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Başlama Tarihi :   24.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Doç. Dr. Yasemin TURHAN
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105005 Fatma Nur YALÇINKAYA
Çalışma Konusu :   Bitkisel Materyallerden Elde Edilen Aktif Karbonun Hidrojen Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi :   26.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105017 Hafize GÜNDOĞAN
Çalışma Konusu :   PVB Polimerinin Nano Dolgu Materyalleri Kullanılarak Bazı Özelliklerinin İyileştirilmesi
Başlama Tarihi :   25.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105011 Hüseyin POYRAZ
Çalışma Konusu :   Endüstriyel Etil Laktat Sentezi
Başlama Tarihi :   26.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105018 Selin BAYULU
Çalışma Konusu :   İlaç Kaynağı Olarak Bitkilerin Kullanımı
Başlama Tarihi :   30.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Prof.Dr. Nahit GENÇER
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105012 Ayşe KARA
Çalışma Konusu :   Kardiyak İlaçlar ve Enzimler İle Etkileşimi.
Başlama Tarihi :   20.09.2019
 
Öğretim Üyesi :    Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105008 Aleyna ÖZCAN
Çalışma Konusu :   Yapay Enzimler
Başlama Tarihi :   24.09.2019