2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5184 Enzim Saflaştırma Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5291 İleri Biyokimya II 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5209 İleri Organik Kimya Laboratuvar Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5240 Makromolekül Kompleksleşme II 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5284 Fiziksel Kimyada Kullanılan Görüntüleme Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5186 Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5170 Organik İsim Reaksiyonları IOrganik İsim Reaksiyonları I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Onur TURHAN
FKM5112 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler IOrganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Onur TURHAN
FKM5136 Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Değerlend 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5189 Kimyada Temel Konular * 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5295 Optik Emisyon Spektrometrisi 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5264 Makromolekül Arayüzeyleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5265 Kuantum Mekaniği 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5131 Enzimlerin Etki Mekanizması 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5130 Enzimatik Analiz 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5108 İleri Analitik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5208 İleri Analitik Kimya II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5245 Adsorpsiyon 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5212 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5117 Stereokimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5238 İleri X-Işınları Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5128 Kristalografi için Bilgisayar Programları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5153 Reaktif Ara Ürünler I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5258 Hesapsal Organik Kimya II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5177 Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5126 İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Semra IŞIK
FKM5187 Nanoparçaçıklar 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5286 Polimer Teknolojileri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5256 Yüzey Kimyası 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5260 Yapay Enzimler ve Enzim Modelleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5141 Kimyasal Analizde Örnek Hazırlama Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5207 Analitik Kimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.