2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
Güz - Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5184 Enzim Saflaştırma Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5291 İleri Biyokimya II 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5209 İleri Organik Kimya Laboratuvar Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5240 Makromolekül Kompleksleşme II 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5185 Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5186 Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5132 Fonksiyonel Grupların Karakteristiği ve Reaksiyonl 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5106 İleri Organik Reaksiyonlar I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5189 Kimyada Temel Konular * 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5219 İleri Polimer Kimyası II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5135 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi (AAS) 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5168 İleri Fizikokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5290 Polimerik İnce Filmler 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5253 Biyokimyada Seçme Konular II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5162 Enzimatik Reaksiyon Mekanizmaları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5108 İleri Analitik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5118 Elektrometrik Analiz Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5245 Adsorpsiyon 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5137 Faz Dengeleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5112 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5212 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5238 İleri X-Işınları Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5101 Koordinasyon Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
FKM5295 Optik Emisyon Spektrometrisi 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Derya KARA FISHER
FKM5266 Sentetik Organik Kimya 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5175 Gerilimli Hidrokarbonlar 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5276 Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme Tepkime 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5177 Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5187 Nanoparçaçıklar 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5286 Polimer Teknolojileri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5109 Kimyasal Termodinamik 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5117 Stereokimyada Seçme KonularStereokimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5170 Organik İsim Reaksiyonları IOrganik İsim Reaksiyonları I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5161 Supramoleküler Kimya I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5259 Supramoleküler Kimya II 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5196 Yeşil Analitik Kimya 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5102 İleri Anorganik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5183 Anorganik Yapısal Kimya 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5195 Mikroekstraksiyon Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5292 Kromatografik Ayırma Metotları 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Cennet KARADAŞ

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.