ARAŞTIRMA SEMİNERLERİ


 Araştırma Seminerleri  (2019-2020 Bahar Dönemi)


Araştırma Semineri II Konuları ve Bilgileri

Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105001 Cahide Nur SAVAŞ
Çalışma Konusu :   Bazı Metal Bor Bileşiklerinin Sentez Yöntemleri ve Karekterizasyonları
Başlama Tarihi :   25.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Sema BAĞDAT
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   20161015003 Kader ÖZTÜRK
Çalışma Konusu :   Adli Vakalarda Analitik Kimyanın Rolü
Başlama Tarihi :   18.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105021 Çiğdem ULU
Çalışma Konusu :   Poli(metil metakrilat) kompozitlerinin endüstriyel uygulamaları
Başlama Tarihi :   17.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Yasemin TURHAN
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105005 Fatma Nur YALÇINKAYA
Çalışma Konusu :   Bitkisel Materyalden Elde Edilen Aktif Karbonun Hidrojen Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi :   24.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105017 Hafize GÜNDOĞAN
Çalışma Konusu :   Polivinil Bütiral Nanokompozitlerinin Sentez Ve Karakterizasyonu
Başlama Tarihi :   10.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105018 Selin BAYULU
Çalışma Konusu :   Gliserinin Esterleşme Reaksiyonu ve Kıymetli Ticari Ürün Eldesi
Başlama Tarihi :   25.02.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105011 Hüseyin POYRAZ
Çalışma Konusu :   Yeşil Kimya Çözücüleri
Başlama Tarihi :   10.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Prof. Dr. Nahit GENÇER
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105012 Ayşe KARA
Çalışma Konusu :   Pestisitler Ve Enzimler Üzerine Etkisi
Başlama Tarihi :   12.03.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Semra IŞIK
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201910105004 Burcu ÖZCAN
Çalışma Konusu :   Biyolojik Silahlar
Başlama Tarihi :   10.04.2020
 
Öğretim Üyesi :   Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
Poster veya Sunuyu İndir
Öğrenci :   201610105008 Aleyna ÖZCAN
Çalışma Konusu :   Yapay Organlar
Başlama Tarihi :   09.03.2020