Adı Soyad
Anabilim Dalı 

İletişim ve Akademik Bilgileri Dönem Lisans Dersleri

Prof. Dr. Oktay ARSLAN

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat :

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1111 Genel Kimya I

KİM1116 Hücre içinde yolculuk

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5057187375

İç Hat :

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM3121 Karbonil Kimyası

GMZ3103 Organik Kimya (Gıda Müh.)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 134105

E-Posta : mdogan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1117 Proje Türleri, Destekleri Ve Yazımı

KİM3101 Fiziksel Kimya I

KİM4104 Fiziksel Kimya Lab.II

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Halil GÜLER

Anorganik Anabilim Dalı

Cep Tel :

İç Hat : 4101

E-Posta : hguler@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2104 Anorganik Kimya Lab. I

KİM1103 Genel Kimya I (Fizik)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Hilmi NAMLI

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5425676761

İç Hat : 4111

E-Posta : hnamli@balikesir.edu.tr

Web : http://hilminamli.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM4145 Mesleki İngilizce

KİM4106 Araştırma Semineri I

PFE5009 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5426014187

İç Hat : 4113

Ev Tel : 2666121000

E-Posta : azizoglu@balikesir.edu.tr

Web : http://azizoglu.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM3110 Heterosiklik Kimya

KIM2107 Organik Kimya I A (MBG)

KIM2107 Organik Kimya I B (MBG)

Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat :

E-Posta : nnuri@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2101 Analitik Kimya I

KİM2122 Analitik Kimya Lab I

KİM3127 Enstrümental Analiz Lab I

KİM3108 Çevre Kimyası

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ

Fizikokimya Anabilim Dalı

E-Posta : ozkan@balikesir.edu.tr

Web : http://ozkan.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1102 Genel Kimya Lab.I

KİM1105 Girişimcilik I

KİM2132 Kuantum Kimyası

KİM4104 Fiziksel Kimya Lab.II

KİM1102 Genel Kimya Lab. (Gıda Müh.)

Prof. Dr. Figen KURTULUŞ

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1112

E-Posta : fdemiral@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2104 Anorganik Kimya Lab. I

KİM3107 Malzeme Bilimine Giriş

KİM4106 Araştırma Semineri I

KİM4107 Endüstriyel Kimya I

PFE5009 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Taner TANRISEVER

Fizikokimya Anabilim Dalı

Cep Tel : 5426769209

İç Hat : 134107

E-Posta : taner@balikesir.edu.tr

Web : http://lisans.cozum.info.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1106 Kimyacılar İçin Bilgisayar

KİM4105 Polimer Kimyası

KİM4106 Araştırma Semineri I

GKN1004 Bilişim Teknolojileri (NEF, Grup I)

GKN1004 Bilişim Teknolojileri (NEF, Grup II)

PFE5009 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Sema BAĞDAT

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 1115

E-Posta : sbagdat@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2122 Analitik Kimya Lab I

KİM3127 Enstrümental Analiz Lab I

KİM1101 Genel Kimya (Makine Müh.) (A)

Prof.Dr. Baki ÇİÇEK

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 4106

E-Posta : bcicek@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2105 Organik Kimya I

KİM1101 Genel Kimya (Elek. Elektro. Müh.)

ISG4101 İş Sağlığı ve Güvenliği I (Gıda Müh.)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof.Dr. Nahit GENÇER

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1118

E-Posta : ngencer@balikesir.edu.tr

Web : https://nahitgencer.wordpress.com/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3112 Antioksidanlar

KİM4102 Biyokimya Lab. I

KİM4141 Proteinlerin Saflaştırılması

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Yasemin TURHAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 131108

E-Posta : yozdemir@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2107 Stokiyometri

KİM4103 Fiziksel Kimya III

KİM4104 Fiziksel Kimya Lab.II

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Onur TURHAN

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131109

E-Posta : oturhan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1102 Genel Kimya Lab.I

KİM1113 Laboratuvar Güvenliği ve Malzemeleri

ISG3101 İş Sağlığı ve Güvenliği I

KİM3102 Organik Kimya III

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Cennet KARADAŞ

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 131124

E-Posta : karadas@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2122 Analitik Kimya Lab I

KİM3105 Enstrümental Analiz I

KİM3127 Enstrümental Analiz Lab I

KEN2101 Analitik Kimya I (NEF)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Seda BEYAZ

Fizikokimya Anabilim Dalı

E-Posta : sedacan@balikesir.edu.tr

Web : http://kimya.balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

Prof. Dr. Feyzullah TOKAY

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 131116

E-Posta : feyzullahtokay@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2122 Analitik Kimya Lab I

KİM2108 İnovatif Kimya

KİM3127 Enstrümental Analiz Lab I

KİM1101 Genel Kimya (Gıda Müh.)

Doç. Dr. Semra IŞIK

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 131121

E-Posta : semra@balikesir.edu.tr

Web : https://us04web.zoom.us/j/743136733?pwd=SjB0eURNWG

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4101 Biyokimya II

KİM4102 Biyokimya Lab. I

KİM1104 Genel Kimya Lab. I (A)(MBG)

Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1106

E-Posta : pturan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4106 Araştırma Semineri I

KİM1104 Genel Kimya I Lab. (Fizik)

KİM1101 Genel Kimya (Makine Müh.) (A)

KİM1101 Genel Kimya (Makine Müh.) (B)

Doç. Dr. Funda YÜKRÜK

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1119

E-Posta : fyukruk@balikesir.edu.tr

Web : https://us04web.zoom.us/j/9078263255?pwd=b0V1ZEl3c

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4102 Biyokimya Lab. I

KİM1111 Genel Kimya I (A) (MBG)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Doç. Dr. Çiğdem HOPA

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1107

Ev Tel :

E-Posta : cigdem@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2103 Anorganik Kimya I

KİM2104 Anorganik Kimya Lab. I

KİM1102 Genel Kimya Lab. (Gıda Müh.)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Doç. Dr. Adem ERGÜN

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat :

E-Posta : ademergun@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3116 Protein Kimyası

KİM4102 Biyokimya Lab. I

KİM4106 Araştırma Semineri I

KİM1104 Genel Kimya Lab. I (A)(MBG)

KİM1130 Genel Kimya I (Biyoloji)

KİM1104 Genel Kimya I Lab. (Biyoloji)

Doç. Dr. Berna BÜLBÜL

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1114

Ev Tel : FEF

E-Posta : bernabulbul@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2104 Anorganik Kimya Lab. I

KİM1101 Genel Kimya (İnşaat Müh.)

KİM1102 Genel Kimya Lab. (İnşaat Müh.)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131117

E-Posta : agumus@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM1111 Genel Kimya I (B) (MBG)

KİM1104 Genel Kimya Lab. I (B)(MBG)

KİM4106 Araştırma Semineri I

KİM1102 Genel Kimya Lab. (İnşaat Müh.)

Dr. Öğr. Üyesi Berna KOÇER KIZILDUMAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 131107

Ev Tel : FEF

E-Posta : bernakocer@balikesir.edu.tr

KİM4104 Fiziksel Kimya Lab.II

KİM4116 Adsorbsiyon

KİM1104 Genel Kimya Lab. I (B)(MBG)

KİM1104 Genel Kimya I Lab. (Fizik)

KİM1104 Genel Kimya I Lab. (Biyoloji)

KİM1101 Genel Kimya (Elek. Elektro. Müh.)

Arş. Gör. Hicret BAYCAR

Organik Anabilim Dalı

YÖK Akademik : Özgeçmiş