Adı Soyad
Anabilim Dalı 

İletişim ve Akademik Bilgileri Dönem Lisans Dersleri

Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5057187375

İç Hat :

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM3121 Karbonil Kimyası

GMZ3103 Organik Kimya (Gıda Müh.)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Hilmi NAMLI

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5425676761

İç Hat : 4111

E-Posta : hnamli@balikesir.edu.tr

Web : http://hilminamli.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM4145 Mesleki İngilizce

KİM4106 Araştırma Semineri I

PFE5009 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5426014187

İç Hat : 4113

Ev Tel : 2666121000

E-Posta : azizoglu@balikesir.edu.tr

Web : http://azizoglu.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM3110 Heterosiklik Kimya

KIM2107 Organik Kimya I A (MBG)

KIM2107 Organik Kimya I B (MBG)

Prof.Dr. Baki ÇİÇEK

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 4106

E-Posta : bcicek@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2105 Organik Kimya I

KİM1101 Genel Kimya (Elek. Elektro. Müh.)

ISG4101 İş Sağlığı ve Güvenliği I (Gıda Müh.)

KİM4106 Araştırma Semineri I

Prof. Dr. Onur TURHAN

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131109

E-Posta : oturhan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1102 Genel Kimya Lab.I

KİM1113 Laboratuvar Güvenliği ve Malzemeleri

ISG3101 İş Sağlığı ve Güvenliği I

KİM3102 Organik Kimya III

KİM4106 Araştırma Semineri I

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131117

E-Posta : agumus@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3126 Organik Kimya Lab I

KİM1111 Genel Kimya I (B) (MBG)

KİM1104 Genel Kimya Lab. I (B)(MBG)

KİM4106 Araştırma Semineri I

KİM1102 Genel Kimya Lab. (İnşaat Müh.)

Arş. Gör. Hicret BAYCAR

Organik Anabilim Dalı

YÖK Akademik : Özgeçmiş