2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5191 İleri Biyokimya I ** 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5184 Enzim Saflaştırma Teknikleri ** 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5240 Makromolekül Kompleksleşme II ** 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5139 1H-NMR Spektroskopisi ** 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5186 Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5185 Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5268 Organik İsim Reaksiyonları II ** Organik İsim Reaksiyonları II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Onur TURHAN
FKM5212 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II ** Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Onur TURHAN
FKM5231 Önderiştirme Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5136 Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Değerlend 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5106 İleri Organik Reaksiyonlar I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5132 Fonksiyonel Grupların Karakteristiği ve Reaksiyonl ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5119 İleri Polimer Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5219 İleri Polimer Kimyası II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5295 Optik Emisyon Spektrometrisi ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5286 Polimer Teknolojileri ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Seda BEYAZ
FKM5187 Nanoparçaçıklar 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Seda BEYAZ
FKM5169 Kimya Tarihi ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5168 İleri Fizikokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5157 Biyokimyada Seçme Konular I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5131 Enzimlerin Etki Mekanizması 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5118 Elektrometrik Analiz Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5108 İleri Analitik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5137 Faz Dengeleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5117 Stereokimyada Seçme Konular ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5112 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5128 Kristalografi için Bilgisayar Programları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5238 İleri X-Işınları Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5202 İleri Anorganik Kimya II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
FKM5125 İleri Katıhal Kimyası I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
FKM5248 Reaktif Ara Ürünler II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5258 Hesapsal Organik Kimya II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5171 İnorganik Katıların Sentez Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Berna BÜLBÜL
FKM5269 İnorganik Katıların Karakterizasyonu 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Berna BÜLBÜL
FKM5177 Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5126 İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Semra IŞIK
FKM5109 Kimyasal Termodinamik ** 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5161 Supramoleküler Kimya I ** 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5141 Kimyasal Analizde Örnek Hazırlama Yöntemleri ** 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

** Uzaktan Eğitim İle Yürütülecek Dersler

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.