2022 - 2023 GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER


2022 - 2023 GÜZ dönemi seçmeli dersleri aşağıda listelenmiştir. Aşağıda derslerden sizin için uygun dersleri seçebilirsiniz.


 SEÇMELİ DERSLERİ  (2022 - 2023 GÜZ DÖNEMİ)


S E Ç M E L İ   D E R S L E R

SINIFDERSİN KODU VE ADIÖĞRETİM ÜYESİ